Kontakt

Kodex.me
Portal Kodex.me

Ulica Omladinskih brigada bb
81000 Podgorica
Crna Gora

[email protected]

Dopisnistvo Herceg Novi

Ul. Luke Matkovica bb
85340 Herceg Novi
[email protected]

Dopisnistvo Bijelo Polje

Ul. Slobode bb
84000 Bijelo Polje
[email protected]

Dopisnistvo Beograd

Ul. Omladinskih brigada 22a
11102 Novi Beograd
[email protected]

 

Tel. +382 78 104 300

Email: [email protected]